Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 09 augusti 2018

Samhälle, natur och språk

Detta är utbildningen för dig som vill fortsätta lära dig mer inom områdena samhällsvetenskap och språk. Dessutom finns det möjlighet att fördjupa eller bredda sig inom media och miljö.

Under dina fyra år kommer du också att ha 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

På vår skola jobbar vi mycket kring värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har fokus på digitalt skapande och vi samarbetar mycket mellan de olika nationella programmen.

Programmet ger dig kunskaper inom samhällskunskap, naturkunskap och språk. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete inom skilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.


Det här lär du dig på programmet:

  • Du får möjlighet att lära dig mer om hur samhället fungerar i Sverige och i världen.

  • Du får fundera på och reflektera över olika samhällsfrågor, demokrati och könsroller.

  • Du får utveckla dina kunskaper om hur människan levde förr och hur man lever idag.

  • På programmet får du utveckla kunskaper om sammanhang i naturen och hur människan påverkar miljön.

  • Du får fundera och reflektera över olika etiska frågor och miljöfrågor.

  • Genom att läsa, lyssna och diskutera litteratur får du möjlighet att utveckla ditt språk.

  • Du kommer också att skriva egna texter.

  • Du tränar din förmåga att kommunicera på svenska och engelska.

POÄNGPLAN
SAMHÄLLE, NATUR OCH SPRÅK


Gymnasiegemensamma ämnen

900 poäng



Engelska 1

100 p



Estetisk verksamhet

100 p



Historia 1

50 p



Idrott och hälsa

200 p



Matematik

100 p



Naturkunskap 1

50 p



Religionskunskap 1

50 p



Samhällskunskap 1

50 p



Svenska / Svenska som andraspråk 1

200 p







Programgemensamma ämnen

600 poäng



Engelska 2

100 p



Geografi 1

100 p



Medieproduktion

100 p



Naturkunskap 2

100 p



Samhällskunskap 2

100 p



Svenska / Svenska som andraspråk 2

100 p







Individuella val

200 poäng






 

Programfördjupning

700 poäng







Gymnasiesärskolearbete

100 poäng


INDIVIDUELLT VAL
sammanlagt 200 poäng

Idrott och hälsa 2, 100 p
Hem- och
konsumentkunskap 1,100 p







PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 700 poäng

Administration 1, 100 p
Digital kompetens, 100 p
Information och kommunikation 1, 100 p
Samhällskunskap – arbetslivets villkor, 100 p
Service och bemötande, 100 p
Återvinning och kretslopp 1, 100 p
Trafikantkunskap, 100 p

Vill du veta mer?




Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. *

Foto: Camilo Pozo & Colourbox.com