Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 23 januari 2020

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Förstärkt individuellt alternativ: utan profil

Valet riktar sig till dig som inte har behörighet till nationella programmet och har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl som gör att du behöver en lugnare skolmiljö, små grupper och mer struktur för att bättre klara av studierna. Du placeras på den kommunala skola som är bäst anpassad för att hjälpa dig utifrån dina behov och förutsättningar.

Foto: Freddy Billqvist