Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 25 januari 2021

Individuella programmet

Individuella programmet är en utbildning som är anpassad efter dina förutsättningar, du får en egen studieplan som utformats för att passa just dig.

  • När du går individuella programmet läser du ämnesområden, men har också möjlighet att kombinera detta med att läsa ämnen. I din studieplan framgår vilka ämnesområden och kurser du läst.

  • Dina tankar och åsikter om hur och vad du vill jobba med är viktigt och lärarna tar stor hänsyn till detta vid planeringen av undervisningen. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och mår bra. Din utbildning är viktig.

  • Under ditt sista skolår hos oss erbjuds du att göra praktik för att få kontakter med arbetslivet och framtida sysselsättning.

  • Den garanterade undervisningen är 3 600 timmar fördelade på fyra år.

  • På individuella programmet ges inga betyg, vid avslutad skolgång får du ett gymnasiesärskolebevis.

På individuella programmet läser du sex ämnesområden.

ÄMNESOMRÅDEN:

Estetisk verksamhet
Kommunicera och samverka med andra med hjälp av estetiska uttrycksmedel som, bild, hantverk, musik och drama i undervisningen

Hem- och konsumentkunskap
Här utvecklas du i delaktighet och självbestämmande inför vuxenlivet. Att kunna arbeta med vanligt hushållsarbete samt planering av vardagsekonomi.

Idrott och hälsa
Här utvecklas din rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar vår hälsa.

Individ och samhälle
Här utvecklas dina kunskaper om samhället.

Natur och miljö
Här får du kännedom om människan, växter, djur och sambanden i naturen samt om matematik och teknik. Tids- och rumsuppfattningar ingår i ämnet. 

Språk och kommunikation
Att kunna kommunicera på olika sätt och kunna samspela med andra för att kunna förstå och påverka sin omgivning. 

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Freddy Billqvist