Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 04 september 2020

Hälsa, vård och omsorg

Programmet är till för dig som tycker om att arbeta med människor. Du lär dig olika lekar och aktiviteter som du kan göra med barn och äldre.

Du får även lära dig hur bland annat människokroppen fungerar och hur man ska leva för att må bra. Under utbildningen kan du fördjupa dina kunskaper inom äldreomsorg och barnomsorg

Under dina fyra år kommer du också att ha 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

POÄNGPLAN
HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG


Gymnasiegemensamma ämnen

900 poäng



Engelska 1

100 p



Estetisk verksamhet

100 p



Historia 1

50 p



Idrott och hälsa

200 p



Matematik

100 p



Naturkunskap 1

50 p



Religionskunskap 1

50 p



Samhällskunskap 1

50 p



Svenska / Svenska som andraspråk 1

200 p







Programgemensamma ämnen

600 poäng



Hälsa 1

100 p



Hälsa 2

100 p



Människan

100 p



Service och bemötande 1

100 p



Vård och omsorg

200 p







Individuella val

200 poäng







Programfördjupning

700 poäng







Gymnasiesärskolearbete

100 poäng


 

INDIVIDUELLT VAL
sammanlagt 200 poäng

Idrott och hälsa 2, 100 p
Hem- och
konsumentkunskap, 100 p






PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 900 poäng

Skapande verksamhet i förskolan, 100 p
Barnet i förskolan, 100 p
Friluftsliv, 100 p
Människokroppen, 100 p
Hem- och
konsumentkunskap 100 p
Digital kompetens, 100 p
Vård och omsorg 2, 100 p

Vill du veta mer?




Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Colourbox.com