Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 04 september 2020

Fastighet, anläggning och byggnation

Detta är en utbildning som passar dig som tycker om att arbeta praktiskt med reparationer och skötsel. Fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program.

Under dina fyra år kommer du också att ha 22 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Efter avslutat program ska du vara rustad en anställning i kommunen eller på ett företag som erbjuder service av fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.


Det här lär du dig på programmet:

  • Du får kunskaper inom fastighetsskötsel som innefattar tillsyn av lokaler och underhåll av fastigheter och anläggningar.

  • Du lär dig renoverings- och reparationsarbeten när det gäller byggnader, till exempel måleri.

  • Du får lära dig att sköta underhållet av utemiljöer med trädgårdsmaskiner och trädgårdsverktyg samt anläggningsarbete som till exempel kan vara markarbete när det gäller gröna ytor eller platt- och stenbeläggningar.

  • I arbetet ingår att kunna välja, använda och vårda material, verktyg och maskiner samt att lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet.

  • Arbetsuppgifter inom yrkesområdet ställer krav på social förmåga och känsla för service. Därför ska utbildningen utveckla din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra.

POÄNGPLAN
FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION


Gymnasiegemensamma ämnen

900 poängEngelska 1

100 pEstetisk verksamhet

100 pHistoria 1

50 pIdrott och hälsa

200 pMatematik

100 pNaturkunskap 1

50 pReligionskunskap 1

50 pSamhällskunskap 1

50 pSvenska / Svenska som andraspråk 1

200 pProgramgemensamma ämnen

400 poängBygg och anläggning 1

100 pFastighetsskötsel

200 pService och bemötande 1

100 pIndividuella val

200 poäng


 

Programfördjupning

900 poäng


 

Gymnasiesärskolearbete

100 poäng


INDIVIDUELLT VAL
sammanlagt 200 poäng

Idrott och hälsa 2, 100 p
Hem- och
konsumentkunskap 1,100 p

PROGRAM­FÖRDJUPNING
sammanlagt 900 poäng

Fordonsteknik: körning – basmaskiner 1, 100 p
Digital kompetens, 100 p
Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll, 100 p
Fastighetsskötsel
– inre miljö, 100 p
Skötsel av utemiljöer 1, 100 p
Lokalvård 1, 100 p
Trafikantkunskap, 100 p
Måleri 1, 100 p
Material och verktyg 1, 100 p

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Camilo Pozo & Freddy Billqvist