Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 09 juni 2020

Kalendarium

LÄSÅRSTIDER 2020/2021
Hösttermin: 18 augusti – 22 december 2020
Vårtermin: 11 januari – 10 juni 2021

LOVDAGAR

Höstlov: 26 oktober – 30 oktober 2020

Jullov: 23 december 2020 – 10 januari 2021

Sportlov: 22 februari – 26 februari 2021

Påsklov: 29 mars – 5 april 2021


Övriga lovdagar:
13 – 14 maj, 2021

STUDIEDAGAR
22 september 2020
18 januari 2021
17 mars 2021
18 maj 2021

UPPROP 18 augusti 2020
Nya elever på individuellt program samlas i aulan kl 9.00
elever som redan går på skolan går direkt till sina klassrum

Nya elever på nationellt program samlas i aulan kl 10.00 elever som redan går på skolan går direkt till sina klassrum

Elever på introduktionsprogrammet samlas i sitt klassrum kl 10.00