Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 22 november 2018

Information om idrott och hälsa

Det har kommit till vår kännedom att vi har missat att informera om hur vi hanterar och planerar för undervisning i ämnet idrott och hälsa med anledning av att flertalet av våra elever inte längre undervisas i Rönnens idrottshall.

Vi beklagar detta och kommer fortsättningsvis att hålla elever och vårdnadshavare informerade om processen!

I februari kommer vi att få ett specialgym på plats på skolan. Gymmet är specialanpassat för våra elevers behov och kommer främst att användas av de elever som inte har idrott på Rönnen.

Fram till dess är verkstadslokalen den lokal som vi kan använda för mer fysiskt krävande idrottsutövningar. Den är inte den bästa lokalen, ska sägas, med hårt betonggolv. Men det är en tillfällig lösning och vi ser verkligen fram emot att gymmet kommer på plats.

Samtidigt vill vi betona att inga elever riskerar att missa sina kursmål med den tillfälliga lösning vi just nu lever med. Under den första tiden på höstterminen kunde vi förlägga idrottstimmarna utomhus, tack vare det varma, torra vädret och på så sätt genomföra delmoment i kursplan eller ämnesområdesplan.

Om ni har frågor med anledning av detta, är ni såklart välkomna att kontakta oss.

Mikael Follrud, Rektor
Tel: 0766-35 24 72
E-post: mikael.follrud@malmo.se

BAKGRUND
I fem år har vi transporterat våra elever till Rönnens idrottshall, vilket är såväl personal- som tidskrävande.

I samband med att grundskoleförvaltningen behövde disponera Rönnen ytterligare, beslutades att en del av vår idrottsundervisning skulle flytta till Valdemarsro.

Planen var att duschar, omklädningsrum och golvbeläggning i verkstadslokalen skulle vara på plats efter sommaren. I verkligheten har det tagit längre tid och först i mitten av oktober fanns fungerande omklädningsrum och duschar på plats.

Golvbeläggning i verkstadslokalen är en fråga som inte är löst och som hänger ihop med frågan om vilken långtidslösning som förvaltningens nämnd beslutar. Det vet vi inte just nu, men så fort vi får besked kommer ni att bli informerade.