Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 30 april 2020

Information om distansundervisning med anledning av covid-19

Valdemarsro övergick till distans- eller fjärrundervisning från och med 26 mars. Förändringen gäller tills vidare.

UTSPARK

Årets studentavslutningar för våra avgångselever kommer som tidigare meddelats inte att kunna genomföras i traditionella former.

Den 28 april presenterade Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer som gör det möjligt att genomföra vissa avslutningsceremonier. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har utifrån de nya riktlinjerna beslutat om att göra ett undantag och öppna Malmö stads gymnasieskolor under examensdagen.

Ceremonierna ska arrangeras så att risken för smittspridning minimeras. Studentutsläppen ska vara begränsade till en klass eller mindre grupp elever och arrangeras på ett sätt så att trängsel undviks. Kontakt med familj eller närstående bör ske utomhus och det totala antalet som närvarar kan behöva begränsas eftersom det är inte tillåtet med sammankomster med fler än 50 personer.

Hur vår alternativa studentavslutning kan utformas kommer vi nu att diskutera vidare med våra elevorganisationer utifrån de nya rekommendationerna.

Vi återkommer när det finns mer information att ge.

Skolledningen

Beslutet togs efter samråd med smittskyddsläkare. Det bedöms som en rimlig åtgärd att stänga lokalerna med tanke på rådande omständigheter. Det anses kunna motverka smittspridning av det nya coronaviruset och skydda de elever som är i riskgruppen. Rätten till utbildning och omsorg ska så långt möjligt säkerställas.

Beslutet innebär att undervisningen från och med den 26 mars istället kommer att bedrivas som fjärr- eller distansundervisning. Undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov.

Den korttidstillsyn som efter beslut enligt LSS bedrivs på Valdemarsro gymnasium, kommer fortsatt att finnas kvar. På så sätt garanteras omsorgen under dagtid för de elever som behöver det allra mest.

  • Korttidstillsynen har verksamhetstid 08.00-16.00
  • Ni som har beslut om- och önskar ta del av korttidstillsynen meddelar samordnaren på telefonen 0708-554177.

OBS! De som önskar korttidstillsyn tar sig själva till skolan med färdtjänst eller på annat sätt.


Lunch

Lunch kommer inte att serveras på skolan. Därermot kan du som elev anmäla att du vill hämta din skollunch på en av 15 olika skolrestauranger på Malmös grundskolor.

Har du inte fått information om hur du anmäler att du vill hämta ut lunch kontaktar du någon av dina lärare eller rektorn.

Läs mer om möjligheten för elever i Malmös kommunala gymnasieskolor att hämta skollunch.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information about school lunch in other languages:


Ansvar

Fortsatt gäller att elever med symptom på sjukdom inte ska komma till verksamheten. Om ungdomar uppvisar symptom på sjukdom under verksamhetsdagen kommer vi att omedelbart kontakta er vårdnadshavare.

Ni som vårdnadshavare behöver säkerställa att vi kan nå er under hela skoldagen och att eleverna kan åka hem om så behövs.