Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 21 december 2020

Coronaviruset/Covid-19

Gymnasiesärskolan är undantagen Folkhälsomyndighetens rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna. Vår undervisning sker därmed fortsatt på plats i skolan.

Skolan börjar igen efter jullovet den 11 januari på plats i skolan.

Vi har på vår skola gjort insatser för att minimera risken för smittspridning. Skulle smittan ändå ta sig in i vår verksamhet håller vi en tät kontakt med ansvariga myndigheter.

Vi har genom den centrala elevhälsan kontinuerlig kontakt med Smittskydd Skåne som hela tiden följer utvecklingen. Utgångspunkten i vårt arbete är att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Covid-19 kan drabba vem som helst av oss och egentligen när som helst. Det är viktigt att vi under rådande omständigheter visar varandra respekt och vänlighet.

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridning.

Det är därför viktigt att vi alla fortsätter med att:

  • Stanna hemma om du är sjuk – gör självtest för covid-19
  • Var noggrann med din handhygien
  • Undvik att röra ögon, näsa, mun
  • Hosta/nys i armvecket
  • Försök att vara utomhus om du har rast.
  • Cykla till skolan om du kan

Utgångspunkten är fortsatt att undervisningen ska bedrivas på plats i skolan, men gymnasieskolorna har under vissa förutsättningar möjlighet att kombinera utbildning i skolans lokaler med fjärr- och distansutbildning.

Lösningarna kommer att se olika ut på olika gymnasieskolor. Till exempel skiljer sig den fysiska miljön åt på skolorna, där vissa har bättre förutsättningar än andra att göra det möjligt att hålla avstånd än andra.

Målet med vårt arbete är att minska smittspridning samtidigt som vi garanterar elevernas rätt till utbildning. Det är en balansgång, men med det här upplägget har vi skapat förutsättningar för att kunna agera snabbt och ändå se till att våra elever ges möjlighet till undervisning.

Skulle smittskyddsläkare mot bakgrund av en ökad smittspridning rekommendera mer omfattande åtgärder kommer vi inte tveka att vidta dessa.

Frånvaro och sjukanmälan

Eventuell frånvaro registreras/anmäls som vanligt. Se sidan sjukanmälan och frånvaro för mer info.


Vad gäller om en elev är sjuk?

Elever som insjuknar under dagen eller kommer sjuka till skolan kommer att skickas hem och uppmanas utföra covid-19 test via 1177 snarast möjligt.


Om du varit sjuk men inte tagit något test för covid-19

Då kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet när man varit helt frisk i minst två dygn, 48 timmar. Om man känner sig frisk men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig ska det ha gått minst 7 dygn sedan man först blev sjuk, och man ska ha känt sig frisk i minst 2 dygn.

Till exempel kanske man kände sig hängig och hade huvudvärk en dag men sedan nästa dag var man helt bra. Då ska man vara hemma två dygn efter att man kände sig helt frisk. Alltså i detta fall är man hemma i tre dagar, en dag sjuk, två dagar frisk.


Om du varit sjuk och tagit ett test som visat att du har covid-19?

Då ska man vara hemma i minst 7 dygn sedan första symtomen och dessutom måste man ha känt sig pigg och frisk och utan feber i två dygn. Om man följt dessa regler men fortfarande har lite hosta eller är lite snorig behöver man inte vara hemma längre.


Om du varit sjuk och tagit ett test som visade att du inte hade covid-19

Om testet visade att man inte hade covid-19 kan man gå tillbaka till förskola, skola eller annan verksamhet så snart man känner sig frisk och pigg, och inte har någon feber.


En elev som haft genomgången Covid-19 (påvisade antikroppar) och på nytt uppvisar infektionssymtom, vad gäller?

Vid påvisade antikroppar har man sannolikt ett skydd mot covid-19 som varar upp till 6 månader från det att man fått sitt provresultat. Vid insjuknande i förkylningssymtom behöver man då inte ta ett covid-19 test men stanna hemma så länge man känner sig sjuk.

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Vi har gjort en rad insatser för att minimera risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att städningen utökas. Det kommer också finnas goda möjligheter till handtvätt med tvål och vatten samt vid behov tillgång till handsprit.

Därutöver kommer vi att arbeta för att större samlingar av personer undviks. Det kan till exempel vara åtgärder så att det inte blir köbildning vid matsalarna samt att provskrivningar hålls i mindre grupper.

Vid behov kan beslut tas om att utöka fjärrundervisningen.