Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 30 november 2018

Information med anledning av reportage

Radio Malmöhus har publicerat ett reportage i dag, fredag, med rubriken ”Skolskjutsar mitt i skottlinjen för taxikrig”. I reportaget beskrivs våldsdåd som riktats mot bland andra bolaget Ringduve Taxi, som vi anlitar för våra elever.

Polisens bedömning i nuläget är att det inte finns någon risk för eleverna att åka med i taxibilarna. Polisen avfärdar också uppgifterna i reportaget om att ett taxikrig pågår.

Vi har nära dialog med polisen via Serviceförvaltningen och vi följer deras rekommendationer. Tills vidare kommer vi inte att göra några förändringar i elevernas skolskjutsar, men vi följer utvecklingen noga och kommer att hålla er informerade.

Hör av er till skolan om ni har ytterligare frågor kring detta!

BAKGRUND

Ringduve Taxi kör skolskjutsar för Malmö stad. De kör cirka 270 elever, avtalet omfattar elever i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Ringduve Taxi startades i Skurup och är idag ett av Skånes största taxiföretag som har avtal med Region Skåne och flera andra kommuner om sjuk- och skolskjuts.

De senaste veckorna har två av deras bilar blivit brända och skottlossning har skett mot kontoret där Ringduve Taxi har sin verksamhet. Andra bolag har också drabbats av våldsdåd.

Polisen hanterar brottsutredningarna kopplade till incidenterna och alla frågor om dessa hänvisar vi dit. Serviceförvaltningen har varit i kontakt med ägaren av Ringduve Taxi som säger att händelserna är en slump.

Serviceförvaltningen äger avtalet, på uppdrag av skolförvaltningarna. Nuvarande avtal med Malmö stad upphör att gälla i mitten av april 2019. Av flera anledningar ser man nu över avtalet.